03 Çelik Yapılar • 07 Enerji ve Sanayi Yapıları

Cognis Kimya MPR

03 Çelik Yapılar • 07 Enerji ve Sanayi Yapıları

Fırat Plastik Fabrikası

01 Yüksek Yapılar • 03 Çelik Yapılar • 06 Otel ve Hastaneler

Sonkar Hilton Otel – Avcılar