03 Çelik Yapılar

İsfanbul Sahne

03 Çelik Yapılar

Borsa İstanbul

03 Çelik Yapılar

Tuz Ambarı

03 Çelik Yapılar

NG Otel Saçaklar

03 Çelik Yapılar

Antalya Deepo

03 Çelik Yapılar

Ali Samiyen Platformlar

03 Çelik Yapılar • 06 Otel ve Hastaneler

Acıbadem Kartal Hastanesi

03 Çelik Yapılar • 07 Enerji ve Sanayi Yapıları

Cognis Kimya MPR

03 Çelik Yapılar • 07 Enerji ve Sanayi Yapıları

Fırat Plastik Fabrikası