01 Yüksek Yapılar • 03 Çelik Yapılar • 06 Otel ve Hastaneler

Soncar Otel

03 Çelik Yapılar

Acıbadem Kartal Hastanesi

03 Çelik Yapılar

AliSamiyen Platformlar

03 Çelik Yapılar

Antalya Deepo

03 Çelik Yapılar

Ng Otel Saçaklar

03 Çelik Yapılar

Tuz Ambarı

03 Çelik Yapılar

Borsa İstanbul

03 Çelik Yapılar

İstfunbul Sahne